D M01MieszkanieParter136.44 m2 nd Sprzedane
D M02MieszkanieParter369.96 m2 nd Sprzedane
D M03MieszkanieI353.55 m2 nd Sprzedane
D M04MieszkanieI134.69 m2 nd Sprzedane
D M05MieszkanieI250.97 m2 nd Sprzedane
D M06MieszkanieI358.61 m2 nd Sprzedane
D M07MieszkanieI242.19 m2 nd Sprzedane
D M08MieszkanieI246.64 m2 nd Sprzedane
D M09MieszkanieI357.66 m2 nd Sprzedane
D M10MieszkanieII353.30 m2 nd Sprzedane
D M11MieszkanieII134.59 m2 nd Sprzedane
D M12MieszkanieII250.70 m2 nd Sprzedane
D M13MieszkanieII358.42 m2 nd Sprzedane
D M14MieszkanieII241.99 m2 nd Sprzedane
D M15MieszkanieII246.57 m2 nd Sprzedane
D M16MieszkanieII357.35 m2 nd Sprzedane
D M17MieszkanieIII353.06 m2259 994 zł Rezerwacja
D M18MieszkanieIII134.57 m2 nd Sprzedane
D M19MieszkanieIII250.49 m2 nd Sprzedane
D M20MieszkanieIII358.29 m2 nd Sprzedane
D M21MieszkanieIII241.75 m2 nd Sprzedane
D M22MieszkanieIII246.30 m2 nd Sprzedane
D M23MieszkanieIII357.10 m2268 370 zł Rezerwacja
D MG1GarażParternd15.80 m2 nd Sprzedane
D MG2GarażParternd23.20 m2 nd Sprzedane
D MG3GarażParternd17.80 m2 nd Sprzedane
D MG4GarażParternd16.70 m226 000 zł Rezerwacja
D MG5GarażParternd30.00 m245 000 zł Rezerwacja
D MG6GarażParternd19.10 m2 nd Sprzedane
D MG7GarażParternd22.90 m2 nd Sprzedane
D MG8GarażParternd19.50 m2 nd Sprzedane
D MG9GarażParternd19.90 m2 nd Sprzedane
D MK1Komórka lokatorskaInd2.90 m27 250 zł Rezerwacja
wstępna
D MK2Komórka lokatorskaIInd2.80 m2 nd Sprzedane
D MK3Komórka lokatorskaIIInd2.70 m2 nd Sprzedane
D MP47ParkingParternd0.00 m2 nd Sprzedane
D MP48ParkingParternd0.00 m2 nd Sprzedane
D MP49ParkingParternd0.00 m2 nd Sprzedane
D MP50ParkingParternd0.00 m2 nd Sprzedane
D MP51ParkingParternd0.00 m2 nd Sprzedane
D MP52ParkingParternd0.00 m27 000 zł Rezerwacja
D MP53ParkingParternd0.00 m2 nd Sprzedane
D MP63ParkingParternd0.00 m27 000 zł
Dostępny
D MP64ParkingParternd0.00 m2 nd Sprzedane
D MP65ParkingParternd0.00 m2 nd Sprzedane
D MP66ParkingParternd0.00 m2 nd Sprzedane
D MP67ParkingParternd0.00 m2 nd Sprzedane
D MP68ParkingParternd0.00 m2 nd Sprzedane
D MP69ParkingParternd0.00 m2 nd Sprzedane
D MP70ParkingParternd0.00 m2 nd Sprzedane